ÁSZF

ÁSZF - PDF

Általános Szerződési Feltételek

1.  Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Meblik Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) által gyártott és forgalmazott gyermek és ifjúsági bútorok valamint kiegészítők (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) elektronikus levelezés útján, vagy telefonon, személyesen történő, illetőleg az Eladó által a www.meblik.hu (a továbbiakban: Weboldal) elektronikus felületén keresztül kezdeményezett megvásárlásának a feltételeit.

Az ÁSZF hatálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:215.§ szerinti adásvételi szerződés tárgyában folytatott szerződéskötést megelőző tárgyalásokra, a szerződés megkötésének folyamatára, a szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a szerződésszegő magatartásokra terjed ki. Vevőnek minősül minden olyan, a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), illetve minden olyan Ptk. szerinti vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) (a továbbiakban összefoglalóan: Vevő), aki a Terméket megrendeli, illetőleg megvásárolja Eladótól. Eladó és Vevő együttesen Felek (a továbbiakban: Felek). Az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között létrejövő, az ingó Termék megvásárlására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Weboldalon a Termékek elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

A Szerződés a személyes szerződéskötés kivételével távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan visszakereshető és hozzáférhető, de azt az Eladó nem iktatja, magatartási kódexre nem utal. A Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésnek, valamint a Ptk. Második Rész, XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) szerint kötött szerződésnek minősül. Az általunk nyújtott szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A Vevő a Weboldalon történő bevásárlólista elküldésével egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a bevásárlólista elfogadása csak abban az esetben érvényes, ha a Vevő legkésőbb a bevásárlólista elküldésekor, vagy személyes rendelés esetén a rendelés leadásakor elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Weboldalon erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával.

Ha a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll a Vevő rendelkezésére.

2.  Az Eladó adatai

Cégnév: Meblik Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Meblik Hungary Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 4. em.

Üzlet: MaxCity, Tópark u.1/a, 2045 Törökbálint

Adószám: 26732187-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-341750

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Weboldal: www.meblik.hu

Elektronikus elérhetőség: budapest@meblik.hu

Telefonos elérhetőség: +36 70 628 5844

3. Az Eladó tárhely szolgáltatója

Cégnév: Meblik Sp. z o.o.

Székhely: PL 89-600 Chojnice ul. Topole 42.

E-mail cím: infolinia@meblik.pl

4. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége

Az Eladó kínálatából elektronikus úton történt vásárlások vonatkozásában rendelkezésre álló ügyfélszolgálat tanácsadási, tájékoztatási és panaszkezelési feladatokat lát el.

Az ügyfélszolgálati iroda helye: MaxCity, Tópark u.1/a, 2045 Törökbálint

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő – Szombat 10:00 – 20:00, Vasárnap: 10:00-19:00

E-mail cím: budapest@meblik.hu

Levelezési cím: MaxCity, Tópark u.1/a, 2045 Törökbálint

Telefonszám: +36 70 628 5844

5. Az ÁSZF hatálya

Személyi hatálya: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételre.

Tárgyi hatálya: Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza az Eladó és a Vevő közötti Termék adásvételére, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló szerződés feltételeit.

Területi hatálya: Jelen ÁSZF kiterjed az Eladó és a Vevő közötti, a Termékek adásvételére és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló Magyarország területén létrejött jogügyletre.

Időbeli hatálya: Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak az Eladó általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad. A Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejövő adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadóak.

6. Az ÁSZF elérhetősége, módosítása

Az Eladó biztosítja, hogy a Vevő a ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

Az Eladó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.meblik.hu Weboldalán, amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános.

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosításai a Weboldalon történő megjelenéstől hatályosak, a már addig létrejött Szerződéseket nem érintik.

7. Az adásvételi szerződés létrejötte, a megrendelés menete, visszaigazolás

Az Eladó a Termékeket termékkörönként csoportosítva mutatja be a Weboldalon. A megnyitott termékoldalon részletesebb információ található a bemutatott Termékről. A Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó utasításokat a használati utasítás tartalmazza.

A Termék vételára a kiválasztott Termék alatt feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza és minden esetben magyar forintban értendő.

A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja. A Weboldalon feltüntetett akciós árak az akció meghatározott időtartamán belül, a készlet erejéig elérhetőek.

A Vevő vásárlás esetén a kiválasztott Terméket be tudja helyezni a vásárlói kosarába. A Vevő a darabszámot a kosárba helyezést követően tudja beállítani.

A terméksorok feletti sáv jobb felső szélén található "VÁSÁRLÓI KOSÁR" ikonra kattintva bármikor megtekinthető annak aktuális tartalma, ahol a kiválasztott termékek árakkal és az igényelt darabszámmal együtt, összesítve láthatóak. A mennyiségek még megváltoztathatóak, illetve a tételek törölhetőek. Amennyiben a Vevő még tovább szeretne böngészni, úgy azt a "FOLYTASSA A NÉZELŐDÉST" gomb megnyomásával teheti meg, mialatt a kosárban eltárolva maradnak az addig kiválasztott termékek.

A Vevő a Termékek összeválogatását követően a „RENDELJEN OTTHONRA” gombra kattinthat, ahol a kapcsolattartási adatai megadását követően a „KÜLDD EL A MEGRENDELÉST A BOLTNAK” gomb megnyomásával a bevásárlólistát megküldi az Eladónak. Ezen a felületen a Vevőnek a bevásárlólista megküldését megelőzően a megfelelő négyzet kipipálásával nyilatkoznia kell a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató (illetve az abban ismertetett adatkezelés) elfogadásáról. Ez a bevásárlólista elküldésének az előfeltétele. A Vevő a Termék összeválogatását követően a „VÁLASSZ ÜZLETET ÉS KÜLDD” gombot is választhatja, amire kattintva a kapcsolattartási adatok kitöltését, valamint az ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően a „KÜLDD EL A MEGRENDELÉST A BOLTNAK” gomb megnyomásával elküldheti a bevásárlólistát az Eladónak.

A bevásárlólista elküldését követően az Eladó 24 órán belül e-mailben árajánlatot (a továbbiakban: Árajánlat) küld a Vevő által megadott e-mailcímre. Az Eladó az Árajánlatban rögzíti a Termék vételárát, a szállítási határidőt és a fizetési adatokat, valamint tájékoztatja a Vevőt, hogy a Weboldalon szereplő Termék raktáron levő vagy egyedileg legyártandó Termék. Az Eladót az ajánlati kötöttsége az Árajánlatban meghatározott időtartamig kötelezi. Amennyiben az Árajánlatban meghatározott időtartamon belül a tényleges Megrendelés a Vevő részéről nem érkezik meg, úgy az Eladó az ajánlati kötöttsége alól mentesül, ajánlati kötöttsége megszűnik.

A Vevő az Árajánlat elfogadása esetén e-mailt küld az Eladónak, amelyben megerősíti az Árajánlat elfogadását (a továbbiakban: Megrendelés). Az Eladó a Megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja (a továbbiakban: Visszaigazolás), és a vételár 50%-ának (a továbbiakban: vételárelőleg) megfizetéséről szóló díjbekérőt (a továbbiakban: Díjbekérő) a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Vevő e-mail címére. Ha a Visszaigazolás a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a Vevőt nem köti a Megrendelése. A Díjbekérő alapján a Vevő a vételárelőleget 5 (öt) munkanapon belül köteles megfizetni. A vételárelőleg azon a napon tekintendő megfizetettnek, amikor az összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra, vagy az üzletében készpénzben megfizetésre került. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék legyártása és átadásra való összeállítása iránt az Eladó csak a vételárelőleg összegének maradéktalan beérkezése után kezd el gondoskodni, és a szállításra az Árajánlatban megadott szállítási határidők is csak ezt követően veszik kezdetüket. Amennyiben a Vevő a Díjbekérő megküldésétől számított 5 (öt) munkanapon belül n m fizeti meg a vételárelőleget, a Megrendelése automatikusan törlődik.

Az adásvételi szerződés a Vevő által szabályszerűen leadott Megrendelés Eladó írásbeli Visszaigazolásával jön létre, és ennek megfelelően a Megrendelés írásbeli Visszaigazolásával a Felek közötti adásvételi szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül.

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy kizárólag a Megrendelés elektronikus úton történt Visszaigazolását követően jogosult arra, hogy a Terméket követelje az Eladótól, és a Visszaigazolás fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy az Eladó által küldött Visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. Az Eladót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha a Visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert az általa megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Vevő elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

A szóban továbbított megrendelés és/vagy megrendelés módosítása kizárólag abban az esetben minősül az Eladó által elfogadottnak, és abban az esetben jelent kötelezettséget az Eladóra nézve, amennyiben az ilyen módon továbbított megrendelést és/vagy megrendelés módosítását az Eladó írásban Visszaigazolta, és ekként az Eladó írásbeli Visszaigazolása alapján egyértelműen megállapítható a létrejött, vagy módosított adásvételi szerződés tartalma. A Megrendelés és/vagy a Megrendelés módosításának az Eladó általi szóbeli visszaigazolása nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve, még abban az esetben sem, ha a Megrendelést és/vagy annak módosítását a Vevő írásban továbbította.

Szerződő Felek között az adásvételi szerződés határozott – az Eladó által írásban visszaigazolt szállítási időtartammal megegyező – időre jön létre.

8. Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a bevásárlólista Eladó részére való elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Ezt követően az Ügyfélszolgálatnak címzett elektronikus levélben kérheti az adatbeviteli hibák javítását.

9. A Termék átvételének az ideje

A megrendelt Termékek várható átvételi időpontját az Eladó igazolja vissza az Árajánlatban. Az általános teljesítési határidő a vételárelőleg megfizetését követő 4-7 hét. Nem minősül a szállítási határidő Eladó részéről történő megszegésének, ha a Megrendelésben, a Megrendelés Visszaigazolását követően bármilyen változtatás történik. Ebben az esetben a módosítás elfogadásától számítva a szállítási határidő újra kezdődik. A Termék raktárba beérkezéséről az Eladó e-mailben, szükség esetén telefonon is értesíti a Vevőt, és megküldi részére a Díjbekérőt a hiányzó vételárrész megfizetéséhez. A Díjbekérő alapján a Vevő köteles megfizetni a vételár fennmaradó 50%-át a Díjbekérő megküldését követő 7 (hét) naptári napon belül. A beérkezést követően a vásárolt Terméket az Eladó 14 napon belül díjmentesen tárolja, azon túl a Vevő tárolási díjat köteles fizetni, melynek díja bruttó 1.000,- Ft/nap. Tárolási díj felszámítása esetén a Termék a tárolási díj megfizetése után vehető át, vagy kerülhet kiszállításra.

Amennyiben a fizetett vételárelőleget meghaladó vételárhátralék legkésőbb a Díjbekérő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napon belül nem kerül megfizetésre (bontó feltétel) a Felek között létrejött Szerződés megszűnik, és a Vevő köteles a vételárelőleg összegével megegyező mértékű meghiúsulási kötbért az Eladó részére megfizetni. Az Eladó a meghiúsulási kötbér összegének erejéig jogosult beszámítani a Vevő által korábban teljesített vételárrészletet.

Az Eladó a szállítási határidő be nem tartása esetén a Vevő felé a nettó vételár 10%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összegével az Eladó a számlaösszeget csökkenti. Az Eladó késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége nem vonatkozik az egyedi, az Eladó által megadott általános tulajdonságokkal rendelkező Termékektől eltérő vevői megrendelésekre.

10. A Termék átvételének a helye

A Termékek átvétele minden esetben az Eladó raktára (2045 Törökbálint DEPO 5. épület, Raktárvárosi út 1-3, a továbbiakban: Árukiadó).

11.  Átvételi módok, a Szerződés teljesítése

A Termék személyesen vagy a Vevő megbízottja által (pl. szolgáltató) kizárólag pénzügyileg rendezett, megrendelési kód ellenében vehető át az Árukiadóban. Az Eladó a teljes vételár megfizetésekor adja meg a Vevő részére az árukiadáshoz szükséges megrendelési kódot, amennyiben jelzi, hogy személyesen kívánja átvenni a Terméket az Árukiadóból. A megvásárolt Termék elszállításáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia személyesen vagy bármilyen harmadik fél által.

A Vevőnek lehetősége van az Ügyfélszolgálaton keresztül szállítási és/vagy szerelési szolgáltatást megrendelni a Monfix Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., Cg.: 13-09-184903), vagy a Leader Trans Kft. (Székhely: 1183 Budapest, Attila utca 28., Cg.: 01-09-337579) szolgáltatóitól (a továbbiakban: Szállító). A Szállítóval kötendő szolgáltatási szerződésre a Szállító Általános Szerződési Feltételei az irányadók, mely a Monfix Kft. esetében az alábbi linken érhető el: http://butor24.hu/aszf/. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Szállító és annak szolgáltatása az Eladótól független, a szolgáltatásáért az Eladó semminemű felelősséget nem vállal. A szállítás megrendelését követően a Szállító, mint a Vevő megbízottja jár el.

12. Fizetési módok, számlázás

A vételár megfizetése többféle módon történhet.

Banki átutalással:

Átutalási fizetési módozat esetében a vásárlói kosárban összegyűjtött Termékek vételárát a Vevő úgy teljesíti, hogy Díjbekérő ellenében azonnali megbízást ad számlavezető bankjának az adott összeg Eladó által megadott számlaszámra történő átutalására (interneten, telefonon vagy személyesen bankfiókjában). Az Eladó a számlát elektronikusan küldi meg a Vevő részére a Billingo online számlázó rendszeren keresztül. Banki utalás esetén a felmerülő banki költségek minden esetben a Vevőt terhelik. Kizárólag a vételár maradéktalan jóváírását követően adható ki a Termék a Vevőnek vagy a Vevő megbízottjának.

Bankkártyás fizetés személyesen az Eladó üzletében:

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a vételárat az Eladó üzletében is megfizetheti POS terminálon keresztül. Bankkártyás fizetés esetén a felmerülő banki költségek minden esetben a Vevőt terhelik.

Készpénzes fizetés személyesen az Eladó üzletében:

Ebben az esetben a Vevő a vételárat az Eladó pénztárában fizeti meg készpénzzel. Számla kiállítása a pénzügyi teljesítést követően történik.

13. Felelősség

A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Az Eladó a maximális kárfelelőssége bármilyen -akár a Szerződésekben érintett, akár a Szerződéseken kívüli- kár esetén nem haladhatja meg a Vevő által fizetett vételár összegét. Felek a jelen pont szerinti felelősségkorlátozó kikötést a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel határozzák meg. A jelen pontban foglalt felelősség kizárási- és korlátozási rendelkezések nem vonatkoznak azokra a károkozási esetekre, amely esetekben a károkozás időpontjában a magyar jog szabályai szerint a kártérítési felelősség érvényesen nem korlátozható vagy nem zárható ki.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Eladó minden kártérítési felelősséget kizár.

Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Az Eladó Termékeit, szolgáltatásait kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes, magyarországi lakóhelyű természetes személy, továbbá bármely magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes Vevőknek kínálja fel. Az Eladónak ugyanakkor nincs lehetősége arra, hogy a Vevő életkorát vagy az általa megadott adatok valóságnak való megfelelését, helyességét ellenőrizze; ennek megfelelően a megrendelést leadó életkora tekintetében kizár minden felelősséget.

A Vevő vagy megbízottja köteles az Árukiadóban a megvásárolt Termékeket részletesen megvizsgálni mind mennyiségi, mind minőségi szempontból akár a csomagolás megbontásával is. Amennyiben a Vevőnek vagy a megbízottjának akár mennyiségi, akár minőségi kifogása van, úgy köteles a kifogását a Termék átvételével egyidejűleg jelezni vagy az átvételt megtagadni, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek hiányában úgy tekintendő, hogy a Termék a megrendelt mennyiségben, hiánytalanul és kifogástalan minőségben került átadásra, amit a Vevő vagy a megbízottja aláírásával igazol. Lapra szerelt Termék esetében a Vevő vagy a megbízottja a Termék csomagolásának sérülés mentességét és a csomagok számát köteles megvizsgálni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak az átvételt követő 7 (hét) napon belül áll módjában elfogadni, mivel az ezt követően bejelentett hibák eredete és keletkezési ideje utólag nem rekonstruálható.

Az Eladó által forgalmazott Termék használati utasítását a Termékhez mellékeli. A rendeltetésszerű használathoz a használati utasítás, a szakszerű összeszereléshez a szerelési útmutató alapos tanulmányozása szükséges, ennek elmulasztása eredményeképpen fellépő rendeltetésellenes használatból és/vagy szakszerűtlen szerelésből eredő károkért az Eladó semminemű felelősséget nem vállal.

Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli továbbá felelősség a rögzített adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért.

A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más vállalkozások oldalaira vezetnek. Ezen vállalkozások adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

Az Eladó felelőssége nem terjed ki a közvetett károkra, elmaradt hasznokra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha szerződéses kötelezettségeit (ideértve a Termékek kiszállítását is) azért nem teljesíti, mert a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításán kívül esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a tűzesetet, árvizet, vihart, egyéb szélsőséges időjárási körülményeket, lázadást, sztrájkot, zavargásokat, háborút és terrorcselekményt.

Az Eladó a Weboldal szerkesztésből eredő hibákért felelősséget nem vállal. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor az Eladó nem köteles a Terméket hibás áron eladni, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Eladó nem vállal felelősséget.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, és nem feltétlenül tükröznek valós színeket, az azoktól való esetleges eltérésért az Eladó nem vállal felelősséget.

14. Szerzői jogok

A www.meblik.hu Weboldalon fellelhető információk, fényképek és szöveges tartalmak az Eladó tulajdonát képezik. A Weboldalon található fényképek és leírások, mint szellemi termékek felhasználására kizárólag az Eladó jogosult, annak jogosulatlan másolása, továbbítása vagy egyéb módon történő felhasználása nem megengedett.

Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése.

A www.meblik.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésén, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

15. Panaszkezelés

Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Vevőnek bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni az Eladónál.

A Vevő a Termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az Eladó Ügyfélszolgálatán terjesztheti elő a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott elérhetőségein.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát (i) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, (ii) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) az Eladó nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt az Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panaszos panaszának elutasítása esetén jogosult saját lakó- illetve tartózkodási helye, vagy az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Az Eladó székhelye szerint az alábbi békéltető testület jogosult eljárni a fogyasztói jogvita esetén:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: bekeltet.bkik.hu

A panaszos lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelye, telefonos, internetes elérhetősége, valamint levelezési-, és e-mail címe az alábbi linken az adott, illetékes békéltető testület honlapjára kattintva található meg: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az ott letelepedett kereskedő közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívül rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU. Azonline vitarendezés részletes leírása a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks , míg az online vitarendezés elindítása a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase oldalon kezdeményezhető.

Emellett a panaszos fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a kormányhivatal jár el. A kormányhivatalok illetékessége az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Vevő jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

16.  Adatkezelés

Az Eladó szavatosságot vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Az Eladó szavatol továbbá azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége minden megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek, az Eladó így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, és ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

Az Eladó adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatvédelmi tájékoztató rögzíti.

17.  Hibás teljesítés

A Ptk. 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el. Hibás teljesítési vélelem: a Fogyasztó és az Eladó közötti Szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Eladót terheli.

18. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a fenti pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A jótállás kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), ami alapján a vállalkozásnak eladási ártól függően 1 (egy), 2 (két) vagy 3 (három) év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új termékekre (a továbbiakban: jótállásköteles termék). A kötelező jótállás kötelezettje a vállalkozás: az, akit a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft alatti, a kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok.

A szerződéses jótállás: itt nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor.

Az Eladó jótállást vállal a Vevő felé az alábbi Termékekre:

a)  bútorokra – szerkezeti hiba esetén: 5 év.

b)  Kiegészítőkre, illetve a kárpithuzatra :2 év.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A kötelező jótállás időtartama:

10.000 Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

250.000 Ft eladási ár felett 3 év.

A jótállási határidő a Termék Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát (i) szakszerűtlen összeszerelés (kivéve, ha a szakszerűtlen összeszerelés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), (ii) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, (iii) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, (iv) elemi kár, természeti csapás, (v) a Vevő kárenyhítési kötelezettségének a mulasztása, (vi) a Vevő, harmadik személy, illetve nem a jótállásra kötelezett által megjelölt javítószolgálat okozta. Nem tartozik továbbá jótállás alá az olyan hiba, amelyet a Vevő már az eladáskor ismert, vagy amelyre árengedményt kapott.

A Vevő tudomásul veszi, hogy annak előzetes elbírálásához, hogy a bejelentett hiba a jótállás körébe tartozik-e, az Eladó jogosult fényképfelvételt kérni a kifogásolt Termékről, illetve annak egy részéről, és Vevő vállalja ennek csatolását a jótállási igénybejelentéshez. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben panasza nem tartozik a jótállás körébe, úgy az esetlegesen felmerült költségeket köteles megfizetni az Eladó részére. Ezen költségekbe nem számítanak bele a felmerülő hiba okának megállapításával járó, azzal kapcsolatban felmerülő többletkiadások. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 (tizenöt) napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás elektronikus úton történik.

Amennyiben a Vevő fizetett szállítási és összeszerelési költséget, a cserélendő elem az Eladó költségére kerül kiszállításra és beszerelésre. Amennyiben a Vevő nem vett igénybe szerelési szolgáltatást, a cserélendő elemet az Árukiadóban veheti át. Amennyiben a Vevő az értesítéstől számított 3 (három) hónapon belül nem veszi át a cserélendő elemet, az Eladó a csereelemet visszaküldi a gyártónak és csak a csereelem vételárának fejében köteles a Vevő részére újra leszállítani.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Ha a jótállási időtartam alatt a Termék első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a Terméket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a Termék 3 (három) alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik- a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában-, valamint, ha a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a Terméket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a Terméket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a Termék kijavítására a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor- a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában- az Eladó köteles a Terméket a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő– így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel, érvényesíthető, amelynek nem tehető feltételévé a Termék felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A Fogyasztó jótállási igényét az Eladónál érvényesítheti. Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén

A Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállás tartalma

Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).

A jótállás alapján érvényesíthető jogok szerződésen alapuló jótállás esetén: a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok illetik meg a jogosultat, azzal, hogy amennyiben nem rendelkeznek ezekről, úgy szintén a Ptk. szerinti szavatossági jogokat érvényesíthet a jogosult.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

19. Az elállási jog ismertetése

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a)  a Terméknek,

b)  több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a Szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog azon megrendelt Termékek vonatkozásában, melyek gyártásra készülnek, tekintettel arra, hogy az Árajánlatban „Gyártásra” megjelöléssel ellátott Termékeket az Eladó a Fogyasztó kifejezett kérése szerinti színben, formában, kivitelben stb. gyártat le a Megrendelést követően.

A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére, személyesen, postán vagy elektronikus levélben.

Az elállási nyilatkozat minta a jelen ÁSZF melléklete.

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem az Eladó által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Termék(ke)et az Eladó Árukiadójába (2045 Törökbálint, DEPO 5. épület, Raktárvárosi út 1-3) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni, az eredeti csomagolásban. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a Terméket a fentiekben megjelölt címre.

A termék(ek) Eladó Árukiadójába történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a

Terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az Eladó a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a Fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a - a Felek eltérő megállapodása hiányában egyes Termékek vonatkozásában - kizárja e jog gyakorlását a fenti szolgáltatások és Termékek vonatkozásában. Lapraszerelt Termék esetében az összeszerelés technológiájából adódóan a szétszerelés során a rögzítőelemek és furatok sérülnek, és újbóli összeszerelésük nem lehetséges a szükséges minőségben, ezért azon Termék esetében, amellyel kapcsolatban a Fogyasztó élhet az elállás jogával, és az összeszerelést követően kíván élni ezzel a jogával, az Eladó az értékcsökkenés díjával csökkentve fizeti vissza a vételárat a Fogyasztó részére.

20. Záró rendelkezések

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

Amennyiben az Eladó valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül az Eladó részéről az adott jogról történő lemondásnak.

Szerződő Felek a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással elsődlegesen írásban, e-mail útján tartják.

Az Eladó részéről a Szerződés teljesítettnek minősül, amikor a Terméket az előírásoknak és a Megrendelésnek megfelelően előállította, azt átadásra előkészítette, és erről a Vevőt értesítette. Az Eladó valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Vevőnek a Termék megrendelésekor megadott e-mail címére küld el. Az Eladó a Vevő által érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására a budapest@meblik.hu e-mai címet tartja fenn. Amennyiben a Vevő e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről az Eladót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos következményekért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli.

Jelen ÁSZF közzétételére 2021. november 05. napján került sor, az 2021. november 05. napjától hatályos.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta:

Címzett:

Meblik Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, MaxCity, Tópark u.1/a, 2045 Törökbálint, E-mail cím: budapest@meblik.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………..

Útmutató a kitöltéshez:

*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

**A megfelelő jelölendő

 

Általános Szerződési Feltételek

 

B